Jak rzeczoznawca przyczynia się do oceny wysokości hipoteki

Jeżeli zakup nieruchomości ma być zabezpieczony hipoteką, pożyczkodawca zleca wycenę przez licencjonowanego i certyfikowanego rzeczoznawcę budowlanego w celu ustalenia, czy kwota żądanej pożyczki jest realistyczna na podstawie bieżącej wartości domu.

Niezależnie od tego, czy jest to pożyczka udzielona przez bank, czy pożyczka udzielona przez innego pożyczkodawcę, kryteria ustalania wartości nieruchomości są surowe, a zawyżone ceny sprzedaży często powodują odrzucenie wniosku o udzielenie pożyczki. Dostęp do bazy danych lokalnego organu podatkowego umożliwia określenie prawowitego właściciela nieruchomości, jej oszacowanej wartości, wielkości działki i powierzchni użytej do obliczenia podatku. Rzeczoznawca majątkowy porówna ewidencję podatkową z fizycznym domem, aby ustalić, czy zostały dodane jakieś dodatki od czasu początkowej budowy nieruchomości oraz czy były dozwolone i wbudowane w kod. Rzeczoznawca majątkowy porównuje ceny, za które domy w pobliżu przedmiotowej nieruchomości sprzedały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wycena obejmuje zazwyczaj minimum trzy porównania, aby prawidłowo odzwierciedlić odpowiednią cenę sprzedaży nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy stara się ustalić bieżącą wartość rynkową nieruchomości, sprawdzając, czy jej stan fizyczny, przeznaczenie i podział na strefy są odpowiednie dla żądanej kwoty pożyczki.

Patrzy na dom w stanie takim, jaki jest i wycenia jego wartość na dzień kontroli.

Okolica jest badana pod kątem komercyjnego zabudowania, warunków ulicznych i konserwacji, dostępnych udogodnień oraz jakości szkół i usług społecznych. Z łatwością znajdziesz dobrego rzeczoznawcę, który dokonuje wyceny nieruchomości Poznań. Rzeczoznawca fotografuje okolicę, ulicę ze wszystkich stron, wygląd zewnętrzny i wnętrze domu oraz przesyła zdjęcia wraz ze swoim raportem. Uwzględnia na zdjęcia wszelkie uszkodzenia, pęknięci, problemy konserwacyjne lub inne poważne wady, które powodują spadek wartości nieruchomości.