Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

W przypadku różnego rodzaju inwestycji należy przeprowadzi inwentaryzację. Przykładowo przed budową autostrady dokonuje się inwentaryzacji przyrodniczej, które ma na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny.

Można oczywiście inwentaryzować wiele innych czynników takich jak przykładowo zawartość gleby. Monitorowanie gleby obejmuje gromadzenie i analizę jej jakości, składników i stanu fizycznego w celu ustalenia jej przydatności do użytku. Gleba napotyka wiele zagrożeń, w tym zanieczyszczenie, utratę materiału organicznego, utratę różnorodności biologicznej, problemy ze stabilnością stoku, erozję, zasolenie i zakwaszenie. Monitorowanie gleby pomaga scharakteryzować potencjalne zagrożenia dla gleby, otaczającego środowiska, zdrowia zwierząt i zdrowia ludzi. Ocena zagrożeń dla przyrody może być trudna ze względu na różnorodne czynniki, w tym różnorodność i złożoność występujących gatunków. Wymaga to oceny ryzyka i specjalnych technik analizy, w których priorytetem jest ochrona środowiska, redukcja ryzyka oraz oczywiście metody naprawcze. Monitorowanie odgrywa znaczącą rolę w ocenie ryzyka, nie tylko pomagając w identyfikacji obszarów zagrożonych i dotkniętych, ale także w ustalaniu wartości tła gleby.

W przypadku gleby pobieranie próbek może odbywać się zarówno na płytkich poziomach gruntu, jak i głęboko w ziemi, przy czym metody zbierania różnią się w zależności od poziomu poboru.

Wykorzystane są przy tym różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, ma to bardzo duże znaczenie w przypadku inwestycji, możemy wówczas określić który rodzaj ziemi będzie najbardziej wartościowy pod względem uprawy, jak również które działki warto będzie przeznaczyć pod budownictwo. Z pewnością inwentaryzacja przyrodnicza to szereg zabiegów które mają określić czy dany teren powinien znaleźć się pod ochroną, ponieważ mogą tam występować zagrożone gatunki flory i fauny. Dzięki temu można przykładowo wyznaczać trasy dróg, obwodnic, które nie będą zagrażały niektórym gatunkom zwierząt.