Kiedy należy skorzystać z pomocy kancelarii prawniczej

W celu podziału majątku po rozwodzie sądy dzielą majątek wspólny rozwodzących się osób.

Podczas trwania małżeństwa zarówno mąż, jak i żona są w równym stopniu właścicielami wszystkich pieniędzy zarobionych przez jedno z nich, niezależnie od tego, który małżonek je nabył, od początku małżeństwa do daty prawnej separacji lub rozwodu. Podobnie cała własność ruchoma nabyta podczas małżeństwa jest uważana za równą własnością obojga małżonków. Majątek wspólny jest zasadniczo dzielony równo między małżonków, a każdy małżonek zachowuje swoją własność prywatną w postaci majątku przedmałżeńskiego i przedmiotów osobistych. Sąd podczas podejmowania decyzji może wziąć pod uwagę takie czynniki, jak istotny wkład małżonków w gromadzenie majątku, wartość rynkową i emocjonalną aktywów, podatki i inne ekonomiczne skutki podziału, potrzeby obu stron i wszelkie inne czynniki istotne dla uczciwości i kapitał własny. Bezsporny rozwód to postępowanie, w którym małżonkowie nie walczą ze sobą i zamiast tego dochodzi do porozumienia z małżonkiem podczas postępowania rozwodowego.

Dodatkowo nie orzeka się o winie rozpadu małżeństwa, ale składa wniosek o rozwód z powodu różnic nie do pogodzenia. W takich przypadkach warunki rozwodu są zazwyczaj uzgadniane przez obie strony, przykładowo w trakcie mediacji.

Bezsporne rozwody są zazwyczaj o wiele bardziej przyjazne i tańsze niż inne rodzaje rozwodów, oraz można je znacznie szybciej przeprowadzić. Jest również większa szansa na to, aby zachować po rozwodzie poprawne stosunki z byłym współmałżonkiem, co z pewnością będzie korzystne w sytuacji, jeśli mamy wspólne dzieci bądź prowadzimy razem biznes. Wiele osób potrzebuje porady, jakiej udzielają kancelarie prawnicze w takich okolicznościach, jak wniesienie sprawy do sądu o odszkodowanie, podpisanie umowy takiej jak weksel, dzierżawa, kontrakt czy umowa o pracę, otworzenie lub upadłość firmy, kupno lub sprzedaż nieruchomości lub innych ważnych aktywów, poważne nieporozumienia z pracodawcą, krewnymi lub sąsiadami, ślub, separacja, rozwód, urodzenie lub adopcja dziecka.