Jak zdobyć uprawnienia gazowe i kto powinien je posiadać?

Rozwój sektora energetycznego, a co za tym idzie infrastruktury gazowej, sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników, posiadających uprawnienia gazowe. Zarówno tych, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i doświadczonych specjalistów. Tymczasem aby zdobyć uprawnienia G3, wystarczy jeden dzień!

Dla fachowców i początkujących

Uprawnienia gazowe (G3) to jeden z trzech stopni kwalifikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Powinna je posiadać każda osoba, która odpowiedzialna jest za eksploatację bądź dozór sieci, urządzeń oraz instalacji gazowych. Dotyczy to więc wszystkich osób pracujących w branży energetycznej. Co istotne, uprawnienia G3 nie są przyznawane na czas nieokreślony, lecz ich ważność wygasa po pięciu latach. Powinni o tym pamiętać pracodawcy oraz specjaliści prowadzący własną działalność. Jest to jednak nie tylko obowiązek, ale i szansa. Osoby, które od lat pracują przy instalacjach gazowych, w trakcie szkolenia wciąż uczą się nowych umiejętności, a początkujący mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Tym bardziej że jedynymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu na uprawnienia G3 są pełnoletniość i wykształcenie podstawowe.

Kursy na uprawnienia gazowe

W jaki sposób przygotować się do egzaminu i jaki jest jego poziom trudności? Poza nauką ważny jest wybór sprawdzonego ośrodka szkoleniowego. Z wieloletnim doświadczeniem, tysiącami przeszkolonych osób oraz bogatym portfolio. Liczy się także odpowiednie podejście do kursanta. Wiedza na temat gazownictwa jest przecież skomplikowana. Ważne jest jej klarowne przekazanie i przyjazna atmosfera szkolenia. Dzięki temu kursanci uczą się szybciej.

Podczas samego szkolenia poruszane są takie tematy jak m.in. budowa i eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń gazowych. Uczestnik kursu musi również mieć pojęcie z zakresu prawa energetycznego. Równie ważna jest znajomość zasad bezpiecznej pracy przy infrastrukturze gazowej. W trakcie kursu na uprawnienia gazowe poruszane są także zagadnienia dotyczące przepisów pożarowych oraz ochrony środowiska. Jeżeli chodzi o czas szkolenia, to zazwyczaj jest ono jednodniowe i składa się z części wykładowej, a następnie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji (E) i/lub dozoru (D). Zdanie testu nie jest trudne, jeżeli kandydat został dobrze przygotowany i zapoznał się ze wszystkimi tematami związanymi z gazownictwem. W przypadku pozytywnego wyniku kursant uzyskuje świadectwo, które respektowane jest w całej Polsce.