Jak środki ochrony roślin wpływają na rozwój rolnictwa

Odkrycie chwastów odpornych na herbicydy na początku lat 70. XX wieku wzbudziło zainteresowanie naśladowania tego niezamierzonego rozwoju w hodowli roślin.

Równoczesny postęp genetyki molekularnej umożliwił włączenie genów oporności z organizmów niepowiązanych do uprawy podatnej w inny sposób. Innymi słowy, jesteśmy teraz w stanie dostosować biologię uprawy do chemii herbicydu, podczas gdy wcześniej musieliśmy dostosować chemię do biologii. Należy jednak zauważyć, że rośliny odporne na herbicydy zostały po raz pierwszy wyprodukowane metodami tradycyjnej hodowli, podczas gdy główne obecne rośliny odporne na herbicydy zostały wyprodukowane przez inżynierię genetyczną, technologię, która nieumyślnie umieściła te uprawy w zaciekłej debacie między tymi za i przeciw wprowadzaniu i komercyjnemu stosowaniu upraw zmodyfikowanych genetycznie.

Zmodyfikowane genetycznie rośliny odporne na herbicydy są często nazywane uprawami pierwszej generacji i pojawiły się pytania dotyczące ich przydatności i przypuszczalnego ryzyka dla środowiska i konsumentów.

Jeśli chodzi o organizmy zmodyfikowane genetycznie, większość systemów regulacyjnych dotyczy jedynie pośrednio kwestii, czy produkty zmodyfikowane genetycznie są użyteczne. Zgodnie z przepisami europejskimi domyślnie zakłada się, że jeśli produkt jest opłacalny z handlowego punktu widzenia, to jest on użyteczny. Jednak drugą definicją użyteczności może być to, że produkt musi spełniać ważne potrzeby społeczności. Odporność na herbicydy opracowano w produktach roślinnych przede wszystkim z korzyścią dla zarządzania gospodarstwem rolnym, podczas gdy korzyści dla konsumentów są nieco mniej oczywiste. Ogólne zalety wydają się być związane z faktem, że takie rośliny umożliwiają rolnikom stosowanie elastycznej i łatwej strategii zarządzania plonami i chwastami, takiej jak oprysk do zbóż jarych. Odporna na herbicydy soja została przyjęta głównie dlatego, że upraszcza zwalczanie chwastów przy stosowaniu pojedynczego herbicydu i ma bardziej elastyczny czas niż w przypadku konwencjonalnych herbicydów.