Za działalność opozycyjną groziły największe represje w czasach rządów komunistycznych

Większość reżimów komunistycznych na świecie upadła lub uległa reformie.

Jednak nadal istnieją co najmniej dwa niezreformowane rządy komunistyczne, a mianowicie Kuba i Korea Północna. W szczególności Korea Północna jest prawdopodobnie najbardziej uciskającym reżimem na świecie, gdyż jeszcze w latach 90-tych zagłodził na śmierć co najmniej milion swoich obywateli. Utrzymuje również system gułagów i tajnej policji, który jest nawet bardziej represyjny niż w ZSRR za czasów Stalina.

Za działalność opozycyjną groziły największe represje w czasach rządów komunistycznych

Odszkodowanie dla represjonowanych za działalność opozycyjną

Podczas panowania władz komunistycznych wiele osób uwięziono lub wywieziono do obozów pracy przymusowej chociażby za polityczny sprzeciw. Chociaż represje polityczne nie we wszystkich krajach były tak samo dotkliwe dla ludności, wielu osobom złamano życie, karierę i pozbawiono kontaktu z rodziną bez żadnego poważnego powodu. Obecnie ofiary mogą starać się o rekompensatę i wypłatę odszkodowań dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne. Można uprościć cały proces korzystając z pomocy doświadczonego adwokata, który zajmuje się tego typu sprawami.

Ogromna uwaga poświęcona nazistowskim zbrodniom pomogła uwrażliwić ludzi na niebezpieczeństwa rasizmu, antysemityzmu i skrajnego nacjonalizmu. To zło nie zniknęło. Ale przynajmniej potrzeba przeciwstawienia się im jest powszechnie akceptowana w całym demokratycznym świecie. Dodatkowo wiele ofiar ma szansę na uzyskania odszkodowania dla osób represjonowanych w czasach komunizmu i stalinizmu, które w Polsce wypłaca Skarb Państwa. Podobny nacisk na zbrodnie komunistyczne może zwiększyć rozpoznanie niebezpieczeństw stwarzanych przez ideologie oparte na wojnie klasowej i socjalizmie, co w komunizmie oznacza pełną państwową dominację w gospodarce, a nie tylko rządową regulację prywatnego przemysłu czy państwa opiekuńczego.

Chociaż trudno jest porównać komunistyczne reguły w Rosji w 1930 roku, na Węgrzech w 1960 roku czy w Polsce w 1980 roku, odszkodowanie dla represjonowanych jest wypłacane za doznane krzywdy, zarówno fizyczne, moralne, jak i materialne.