W czym może nam pomóc adwokat praktykujący prawo cywilne

Jeśli chodzi o faktyczną praktykę prawa, niektórzy adwokaci cywilni mogą praktykować w szerokim zakresie dziedzin.

Na przykład prawnik lub kancelaria prawna może zajmować się połączeniem obszarów praktyki, takich jak sprawy dotyczące prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa nieruchomości czy prawa karnego.

W czym może nam pomóc adwokat praktykujący prawo cywilne

Doświadczony prawnik może nam udzielić wielu cennych rad

Prawo cywilne jest odrębną dziedziną od prawa karnego. Prawo cywilne zazwyczaj zajmuje się sporami między osobami i organizacjami, innymi słowy, są to spory między podmiotami prywatnymi. Z drugiej strony prawo karne dotyczy przestępstw oraz łamania przepisów prawa. Należy pamiętać, że prawo cywilne i karne nie musi być rozłączne. W postępowaniu cywilnym można zostać pozwanym i ukaranym grzywną, a następnie skazanym w procesie karnym lub odwrotnie. Zazwyczaj, jeśli dana osoba została już uznana za winną w sądzie karnym, zwykle łatwiej jest ją pozwać i uznać za odpowiedzialną w sądzie cywilnym.

Uczestnicy postępowania sądowego mogą sporządzać wnioski po zakończeniu procesu, identyfikować i zachowywać kwestie odwoławcze, opracowywać strategie apelacyjne, gromadzić dowody dotyczące akt apelacyjnych, badać kwestie proceduralne, sporządzać dokumenty apelacyjne i przedstawiać ustne argumenty przed sądami apelacyjnymi. Jeżeli sprawa jest szczególnie znacząca lub skomplikowana, strony procesowe mogą poprosić o pomoc prawników specjalizujących się w praktyce odwoławczej przed sądem.

Pod względem finansowym negocjacje są generalnie tańsze niż postępowanie sądowe. Proces negocjacji lub mediacji również zajmuje mniej czasu niż postępowanie sądowe. Spory sądowe są o wiele bardziej zaangażowane i wymagają dużo więcej przygotowań z góry. I chociaż mediacje mogą być prowadzone zgodnie z własnym harmonogramem stron, postępowanie sądowe jest zawsze prowadzone zgodnie z harmonogramem sądu. Kancelarię prawną znajdziesz na stronie https://kancelaria-bpg.pl. Dodatkowo negocjacje pozostawiają wszelkie decyzje stronom sporu, a nie sędziemu. Wszystkie strony muszą zgodzić się z wynikiem mediacji przed ich sfinalizowaniem, podczas gdy sędzia może wydać orzeczenie w sprawie, która pozostawia obie strony niezadowolone i zawiedzione rezultatem.